Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Pravidla Facebookové soutěže:

 

 

Vyhrajte elegantní náramek “mini red”!

Trvání soutěže od 11.11. do 30.11. 2020.

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel, podmínek a průběhu marketingové soutěže o elegantní náramek „mini red“ v hodnotě 560,- Kč, který je hlavní výhrou v soutěži (dále jen „soutěž"), která je určena zákazníkům a fanouškům značky minimal.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Pravidla“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže.

1. Pořadatelem a organizátorem je společnost Irena Křížová, se sídlem Krátká 2464/4, IČO 71063218 (dále jen „Pořadatel a Organizátor").

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, spravována, sponzorována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited a ani za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli či Organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska, která akceptuje tato pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). 

4. Soutěž probíhá od 11. 11. 2020 do 30. 11. 2020. Soutěž probíhá na facebookové stránce minimal na této adrese: https://www.facebook.com/ooominimal.cz

5. Soutěžící se zapojí do soutěže splněním následujících podmínek:

6. Zapojením se do soutěže prostřednictvím vloženého odpovědního komentáře a splněním ostatních podmínek souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

7.Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář pod soutěžní příspěvek během doby konání soutěže.

8. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele či Organizátora a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Soutěžící, který vloží více komentářů nebo své komentáře bude následně upravovat, bude ze soutěže vyloučen.

9. Organizátor po skončení soutěže vybere ze všech soutěžních komentářů se splněním všech podmínek uvedených v bodě č. 5. všechny komentáře se správnou odpovědí na soutěžní otázku a náhodně vylosuje 1 výherce.

10. Pořadatel vkládá do soutěže tuto výhru: Dámský náramek “mini red” v hodnotě 560,- Kč

11. Soutěžící si nemůžou nárokovat jinou výhru, než která je do soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

12. Výherci soutěže budou o výhře informováni do 48 hodin od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře pod soutěžní příspěvek (pokud jim nebude možné zprávu zaslat za účelem zablokování této funkce). Za účelem čerpání výhry budou výherci požádáni o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa pro doručení výhry). Výherci bude výherní náramek zaslán na uvedenou adresu, poštou. Ostatní soutěžící budou komentářem u příspěvku s touto soutěží informování, že je soutěž ukončena.

13. Veškerá data získaná od soutěžícího (jméno, příjmení, profilová fotografie, uživatelské jméno na Facebooku) jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící vložením komentáře potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemně na adrese Pořadatele nebo emailem na adrese info@ooominimal.cz, a dále právo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména právo na přístup k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit.

14. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí Pořadatele je konečné. Pořadatel ani Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či účastí v soutěži.

16. Vložením příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí Pořadatele o všech otázkách týkajících se soutěže je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže na facebookovém profilu minimal. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze dne 11. 11. 2020

Hodně štěstí :-)